അകാലത്തില്‍ പൊലിഞ്ഞ കാമുകിയുടെ മൃതദേഹത്തില്‍ താലി ചാര്‍ത്തി യുവാവ്; അലമുറയിട്ട് കരഞ്ഞ് ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും:സൈബര്‍ ലോകത്ത് അതിവേഗം വൈറലായ വീഡിയോ

Advertisement

അകാലത്തില്‍ പൊലിഞ്ഞ കാമുകിയുടെ മൃതദേഹത്തില്‍ താലി ചാര്‍ത്തി യുവാവ്; അലമുറയിട്ട് കരഞ്ഞ് ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും:സൈബര്‍ ലോകത്ത് അതിവേഗം വൈറലായ വീഡിയോ

Advertisement

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *