നീതി ലഭിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന് പെണ്‍കുട്ടി

നീതി ലഭിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന് പെണ്‍കുട്ടി – ഒരു പെണ്‍കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ മോര്‍ഫ് ചെയ്തു പ്രചരിപ്പിച്ചു – നാളെ നമ്മുടെ സഹോദരിമാർക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കരുത് – പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുക

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *